Zavaravanja i prevare


Zavaravanja i prevare

Na unutrašnjem planu Crnu Goru karaktertišu mnoge pojave, odnosi i stanja koja su ozbiljna prepreka željenoj demokratizaciji, novom položaju čovjeka u društvu koji teži da postane građansko.


Već je na međunaropdnom planu poznato da je i samostalna Crna Gora mjesto organizovanog kriminala, korupcije, krijumčarenja droge, perionica novca  sumnjivog porijekla , a iznad svega problematičnog sudstva – koje jedaleko od toga da bude  nezavisno (uzalud se mijenjaju trule daske, kada stalno neke nove trule). Donošenje propisa koji život regulišu prema međunarodnim  uzansama je uzaludan posao, jer se malo što od toga u praksi realizuje.  Oni novinari i drugi koji se drznu da objektivno govore o  negativnim  pojavama i njihovim nosiocima bivaju ućutkani, čak i oduzimanjem života. Počinioci takvih zločina ostaju neotkriveni, pa se time podgrijava sumnja da je sve to povezano sa vrhom vlasti. Otuda, sa pravom se vjeruje, da samo promjena sadašnje vlasti može omogućiti da se razjasni  i sankcioniše sadašnje nepovoljno stanje u našem društvu. Kada sadašnja vladajuća partija DPS ode u opoziciju, jasno će se vidjeti, što su poluistine, istine ili neistine. Sigurno je da će tada definitivno nestati da važi pravilo po kojem je u Crnoj Gori  država jednako vladajuća  partija , a građani podanici koji se  (da ne bi bili izdajnici) kreću pravcima koje im ona  određuje čak i dijametralnim pravcima (jedanput za Jugoslaviju , a drugi put sasvim suprotno za nezavisnu državu Crnu Goru).
Promjenom sadašnje dvodecenijske nepromjenjive vlasti biće moguće provjeriti  mnoge stvari. Vidjeće se ko je pljačkao, ko pljačkano trošio, a ko neopravdano u bijedi živio. Vidjeće se čemu je poslužio Zakon o privatizaciji  i ko su i zbog čega žrtve završenog vrzinog kola tranzicije.
Smjena vlasti će donijeti produhovljenje Crne Gore i otklon od mržnje i netrpeljivosti; doprinijeće pročišćenju vladajuće  partije u opoziciji od manipulatora, uzurpatora i apsolutističkih vlastodržaca u svojim redovima, a sadašnjoj opoziciji  oslobođenja od svih jednostranosti i opozicionih zabluda.
Mi komunisti, vjerujemo u visoke vrijednosti drušrtvene i državane imovine  za progres društva. Tolerantni smo prema mješovitom i privatnom vlasništvu u nekim područjima rada i proizvodnje, ali ni prema bilo kojem koje  omogućava eksploataciju i prekomjerno i nezakonito prisvajanje dobara od strane pojedinaca i privilegovanih grupa. Uvjereni smo da samo poslije smjene sadašnje vlasti  biće moguće dovesti sve  novostvorene bogataše tkzv. tajkune u poziciju da pokažu i dokazuju regularnost porijekla njihovog  i ukupnog kapitala. Kada se to desi biće obezbijeđeno jedinstvo naroda u opredjeljenju da se Crna Gora učini poštenom, humanom i socijalnom državom. Tada će nestati mnoge naše podjele i netrpeljivosti. I ljevica i desnica biće dovedeni u objektivnu situaciju da se oslobode svih ekstremnosti i u konkretnoj poziciji oko toga ko će dati veći doprinos istom cilju da Crna Gora postane što bogatija i u kojoj  svi građani imaju šansu da dobro žive, u kojoj će zavladati istinska socijalna pravda  i pravičnost. Tada će ona postati zemlja za čije će se društvo grabiti druge države,  za koje neće biti mjesta ispoljavanje mržnje, prijekora i netrpeljivosti  prema bilo kojem  narodu  ili državi i sa kojima će granice biti mjesta spajanja, a nikako razdvajanja . Tada će se izbor svake vlasti temeljiti na definisanju kako će se nešto , a ne što će se ostvarivati. Do sada je bilo mnogo lažnih obećanja, bez prethodnog sagledavanja načina i sredstava za njihovo ostvarivanje.
Sadašnja nepromijenjena i samouvjerena dvodecenijska DPS vlast, samo nas je zamajavala  obećanjima o boljem životu, a mi, apsolutna većina, živimo sve gore i gore. I svjetsku ekonomsku krizu pokušaće da iskoriste   u opravdavanju neostvarivanja  njihovih „dobrih“  namjera. Oni u vlasti, poziciji, a dijelom i opoziciji, žive mnogo bolje od narodnih osiromašenih masa. Po primanjima su već daleko  u Evropi, pa su počeli debelo  da previđaju narodnu muku. Važno im je da raznim manipulacijama (predizbornim i izbornim) propagandističkim medijskim trikovma ispiraju mozgove i uzimaju izbornu dušu građanima. Plašili su ih nevidljivim 4. –tim bataljonom , tzv. Velikosrpskim hegemonizmom, bezdušnošću SPS, izdajom Crne Gore od strane svih koji su se borili  za očuvanje zajedničke države sa Srbijom i tome slično.
Zbog svega toga vlast treba mijenjati, jer  se svaka dugovremena kvari, A Crnoj Gori se ne treba bojati. Ostaće ona tu gdje je i bila ,samo joj sada nedostaje malo više morala , kako onoga koji se za vjernike sankcioniše od strane boga, tako i onoga čiji je arbitar tradicionalno bio čovjek i njegova  lična i karakteristična  svijest  i savjest. Njegova snaga  proizilazila  je i treba da crpi snage  iz činjenice što crnogorski kolektizam čini malobrojni narod, gdje se svi znaju, razumijevaju i gdje se nijesu, u vremenu, zaboravljena uzvišena djela, ali i nedjela.