Vanredni parlamentarniizbori u Ctnoj Gori 2009.god.


VANREDNI PARLAMETARNI IZBORI U CRNOJ GORI 2009. GODINE


Ovo su vanredni, ali ne ni po čemu izvanredniji,pravedniji,moralniji i humaniji od svih predhodnih u periodu tranzicionog uvođenja u nekakav pljačkaški kapitalizam. Za nas komuniste ovo su periodi kada vlast lakovjerno narodu nudi šarene laže,a opozicija sve što je ostvarljivo kao da vadi iz komunističkih programa,a ono što je suprotno tome ima retrogradan karakter i završava u negativni nacionalizam, vjerski i nacionalni fanatizam i netrpeljivost.

I ovi izbori počeli su trubama javnih servisa kojima je, poslije proglašenja izbornih lista, na sav glas promovisana DPS i još nekoliko parlamentarnih i neparlementarnih partija. Sve ostale jedva da su  i pomenute drugog i narednih dana. Obavještenje o prihvatanju naše komunističke liste saznali smo neposredno u DIP (Državnoj izbornoj komisiji,jer Crna Gora niji republika,ako neko ne zna ). Time je prekršen i Zakon i Pravilnik o informisanju za vrijeme izbora(član 7.). Naš opravdani protest nijesu objavila državna javna sredstva informisanja.

Predizborne aktivnosti teku  uz sveopštu halabuku bogatih partija među kojima su zagušljivo najglasnije vladajuća DPS i njeni trabanti čije troškove snosi ova partija koja je najveći rentijer u Crnoj Gori, jer je vlasnik cjelokupne imovine Saveza komunista Crne Gore i Socijalističkog saveza radnog naroda Crne Gore,a u praksi zaziru od svega što je bila teorija i praksa ovih organizacija. Oni su istinski preobraćenici koji nijesu ostali pri ranijoj ideološkoj,filozofskoj i naučnoj teoriji i praksi. Takav je prema nama i onaj drugi opozicioni dio partije nastao iz Saveza komunista,koji nas želi i često imao našu pomoć,ali kada treba javno zadovoljiti neke naše minimalne zahtjeve,kao sada oko izbora u Nikšiću i na nivou Crne Gore,na kraju odbijaju. Vjerovali smo da je SNP najsocijalističkija partija u Parlamentu,ali smo se uvjerili da nije dovoljno sa našeg stanovništva i prakse prema nama jer je dozvolila da njihovo rukovodstvo u Nikšicu jednim potezom anulira sve što je dogovarano i dogovoreno sa najvišim rukovodstvom glavnog odbora SNP.
Sada je za očekivati da nekoliko hiljada naših članova i simpatizera,koji su tradicionalno glasali za ovu partiju na svim izborima sankcionišu ovako njihovo ponašanje.

U našoj sadašnjoj komunističkoj koaliciji najeksponiraniji su penzioneri.Sve ostale iz radnog odnosa,đake,studente,nezaposlene želimo da zaštitimo jer znamo i vjerujemo onima koji tvrde da se u Crnoj Gori vrši diskriminacija po partijskoj pripadnosti. Pošto komunisti uvijek izlaze na izbore i imaju kritičan odnos prema postojećim penzionerskim organima koji su prosta ekspozitura vlasti , to, ako je bilo potrebe za formiranjem posebne Penzionersko-invalidske partije onda je saradnja sa nama komunistima prirodna.Na žalost odbijena je iako smo ponudili principe  naše borbe za ostvarivanje prava penzionera i invalida stečenih uglavnom u socijalizmu.

Našli smo razne uzroke čije posledice će brzo pokazati, a osnova je to što dominatno rukovodstvo penzionersko-invalidske partije čine režimski ljudi koji su ličnu afirmaciju tražili i nalazili, a pojedinci i dobro okoristili prelijetanjem u drugim partijama.

Sve u svemu,komunisti i ovom prilikom pokazuju svoju postojanost u borbi za uspostavljanje pravednog društva. Sa tugom gledamo u privredne ruševine i u kolaps velike proizvodne gigante,uništavanje privrednih resursa Crne Gore. U njoj proklamovana dokapitalizacija završava rasprodajom,kao na ’’buvljoj pijaci’’ Crne Gore.

Sve ovo ne može da zasijeni grđevinski glamur Podgorice i, istina manje i u nekim drugim gradovima, dok manja mjesta,naročito sjever nazaduju.Ali i taj glamur potčinjen je trgovačkom kapitalu koji treba  da omogući,po logici liberalnog tržišta,nesmetan uvoz inostrane robe,ne mereći o tome što se uništava domaća proizvodnja.

Zbog toga,drugovi i drugarice,komunisti i simpatizeri,pozivamo sve svoje prijtelje da ovoga puta glasaju za komunističke liste u Nikšiću  i za Parlament Crne Gore. Neka radnički Nikšić bude vjesnik, kao mnogo puta do sada,progresivnih promjena u sadašnjem parlamentarizmu.Bez komunista u parlamentima nema promjena dosadašnje destruktivne vlasti u Crnoj Gori.
29.marta izađimo na  izbore,glasajmo za komuniste-biće sa pravom ponosni naši potomci-budućnos Crne Gore.