KontaktRadislav Stanišić  +382 69 674265
Slobodan Petrović  +382 67 783456
Duško Bulatović  +382 69 699598
tel/fax: +382 20 220233
E-mail: jkpcrnegore@gmail.com; jkpcg@yahoo.com
Adresa: Ul. Slobode br. 85 Podgorica,Crna Gora