U Jajcu 29.11.2008.godine


I ove godine održane su svetkovine posvećene na Dan Republike –SFRJ. Boračke organizacije i građani došli su, da obilježe  ovaj veliki dan naše  zajedničke  istorije.

Ali u načinu ophođenja prema njemu  dalo se primijetiti da ga neki doživljavaju kao veliku prošlost koja se ne može obnoviti, a drugi vjeruju da su mu ideje  i praksa toliko moćne da se Jugoslavija u nekoj formi mora ponovo ostvariti.
Ovim manifestacijama prisustvovala je i u okviru delegacija  SUBNOR-a Crne Gore – jugoslovenska opcija.  Održan je sastanak delegacija  boraca iz svih republika gdje je trebalo usvojiti posebnu pripremljenu rezoluciju o antifašizmu. Druga boračka organizacija iz Crne Gore pokušala je osporiti legalnost prisustva naše delegacije, ponašajući se kao da su oni zvanična državna , a ne nevladina delegacija.(obje su, dakle, na isti način registrovane).
Isto tako, pokazalo se da pojedine republičke organizacije nijesu voljne da potpišu ovaj ili bilo koji drugi tekst koji asocira na jugoslovenstvo koje odudara od opredjeljenja njihovih država.
Na kraju je tekst usvojen za objavljivanje kao nešto  što većina prihvata ali ne može potpisati kao jedinstveni dokumenat.
U cilju objektivnog informisanja naše javnosti, pripremljeni tekst objavljujemo u cjelini.

Saopštenje SUBNOR-a
   Jugoslovenska opcija