Rezolucija antifašista "Poruke AVNOJ-a"


Antifašisti okupljeni u Jajcu 29.11.2008. godine, povodom obilježavanja 65. godišnjice II zasijedanja AVNOJ-a imaju dužnost  da podsjete na svoju emancipatorsku prošlost.

Oni su ostavili neizbrisiv trag u povijesti XX stoljeća na koju su ponosni.Snaga, htrabrost i mudrost kojima su tada bili rukoviođeni i dalje su im svojstveni. Njihovo veliko djelo narodnog oslobođenja ugrađeno je u temelje odluka II zasijedanja AVNOJA-a, koje kao planetarno civilizacijska tekovina nadilazi prostor i vrijeme u kome je nastala.
Pokret jugoslavenskih antifašista rođen je u bormi protiv „sila osovine“, u vrijeme kad je zemlja bila vojnički poražena i politički podijeljena. Komunistička partija na čelu sa Josipom Brozom Titom propagirala je i nosila ideju revolucije shvaćenu kao proces čiji se domet vrednuje postignućem realnih društvenih promjena. A to znači stvaranje državne zajednice svih jugoslovenskih naroda na principima moderne demokracije  koja isključuje svaku hegemoniju jednih prema drugima.
Ujedinjeni na toj ideji narodi tadašnje Jugoslavije uspostavili su zavidnu toleranciju i miran život. Još prije kraja rata zappočet je proces ekonomskog, socijalnog, kulturnog i sveopćeg oporavka i razvitka zemlje, koji će ju za 10-tak godina dovesti u red prosperitetnih država svijeta. Kao članica pobjedničke Antifašističke (antihitlerovske) koalicije Jugoslavija se kao jedina mala zemlja s tzv. Jaltskog spiska preobratila od zemlje stratišta  u zemlju slobodnih i ravnopravnih naroda i građana. Kao ugledni član međunarodne zajednice, kao svojevrsni most između istoka i zapada  i predvodnik Pokreta nesvrstanih, postaje planetarno nezaobilazni činilac borbe za demokratizaciju međunarodnih političkih i ekonomskih odnosa.
Ta povijensna činjenica obavezuje antifašiste da to civilizacijsko nasljeđe        AVNOJ-a brane od današnjih pokušaja krivotvorenja i ciničnog omolovažavanja. To će postići samo tako:
·        Što će složno reći „NE“ svim naknadnim krivotvoriteljima povijesti koji fašiste izjednačavaju s antifašistima, a kolaborante i ratne zločince proglašavaju patriotima i herojima.
·        Što će njegovati uspomenu na djelo svojih članova u II svjetskom ratu, izražavati poštovanje prema njihovima doprinosima u poslijeratnoj obnovi i izgradnji zemlje, starati se o održavanju i obnovi spomeničke baštine te velike epopeje, i nastojati da istinu o  sebi i svom autentičnom obliku borbe za pravdu, slobodu i jednakost svih naroda i država učine prisutnom u znanosti,literaturi, školskim udžbenicima i umjetničkim sadržajima svih vrsta.
·        Što će svagdje javno i jasno prokazivati idejnu tendecioznost ispravljanja tobožnjih grešaka i zabluda iz vremena II svjetskog rata koja vodi ka otvaranju žarišta međudržavnih, međenacionalnih i međuvjerskih sukoba;
·        Što će bezrezervno, jasno i glasno osuditi antiavnojevsku  prirodu i etnoekspanzinističku politiku etničkog čišćenja i genocidnih ratova 1991-1995.
·        Što će predano raditi na razvijanju civiliziranog suživota građana, naroda i novonastalih dražava i na čuvanju mira vođenog principima tolerancije i uzajamnog uvažavanja unutar i između modernih demokratskih društava.
·        I što će uvijek biti spremni na osudu svih etno i neofašističkih pokreta koji streme i prijete novim krvavima neredima u ime velikodržavnih planova i etnoideologija.
Konačno, Antifašisti – sljedbenici slobodarske AVNOJ-evske vizije ne žele osvajanje nikakve vlasti, niti traže bilo kakav politički ekskluzivitet za sebe. Antifašisti nemaju ambiiju da budu savjest vremena, niti se, a priori, svrstavaju uz bilo  čiji ideološko-politički koncept. Antifašisti ostaju vjerni izvornim idealima i načelima na kojima je evropski antifašizam izrastao u oslobodilačku snagu svoga vremena.
Jer, antifašizam je još od svoje pojave na svjetskoj istorijskoj sceni tridesetih godina XX stoljeća, pa do danas, znao da uspostavi jasnu i pouzdanu liniju razgraničenja između ropstva i slobode, totalitarizma i demokratije.
Mi ostajemo vjerni tome.
Naša jedina ideologija jeste IDEOLOGIJA SLOBODE I MIRA planetarno ozbiljena u idejnoj, političkoj i društvenoj praksi svakog pojedinca, svakog naroda i svake države. Samo tako ova Planeta može ići putem DEMOKRACIJE i životnog prosperiteta svih građana svijeta.