Ekonomski razvoj - Radislav Stanišić


Poštovani građani Crne Gore drugarice i drugovi obraćam vam se u ime koalicije SKJ-KCG I JK CG na ovim izborima nastupamo pod imenom Crnogoski komunisti.Sve što je do sad rađeno od nesrećne žute grede bilo je antinarodno i antiradničko.njihov osnovni moto je bio da se komunističko rukovodstvo otuđilo od naroda i radničke klase, da nekontrolisano troši društvene pare na lična uživanja ,gozbe i slično(pojeli 1 jagnje)-a šta je tek danas.Sve ovo bi prihvaćeno kod naroda i radnika i rukovodstvo bi srušeno preko noći.


Obistiniše se Lenjinove riječi mangupi iz komunističkih redova dođoše glave socijalističkom samoupravnom društvu.Živjeli smo u zemlji koja se brže razvijala i držala korak sa razvijenim kapitalističkim državama.
Stopa razvoja bila je četvrta u svijetu.
-industriska proizvodnja povečala se četnest puta.
-Broj zaposlenih sedam puta.
-A stopom nezaposlenih približi smo se evropskoj.
Naveću primjer Radoja Dakića u samoj deceniji prošloga vijeka delegacija najpoznatijeg Njemačkog proizvođača teških građevinskih mašina (KRUP) kada su obišli pogone Radoja Dakića vidjeli su šta sve naši pregaoci mogu da konstruišu  i proizvedu rekli su vi ste prva firma u svijetu,a ne mi ,a šta je  sada sa Radojem Dakićem.
Mjesto fabričkih hala i dimjaka niču privatne poslovne i stambene zgrade, a radnici kod stranih Ambasada i pred zgradom Vlade traže svoja prava.
Uvođenjem liberalnog vida ekonomije takozvanom trazicijom i privatizacijom nastade privredni i moralni pustoš, sada se traži spas uključenjem u Evropsku uniju  u kojoj ćemo imati ulogu Akcelatora globalne ekonomske krize.
Postojeće stanje za nas komuniste nije iznenađujuće jer smo mnogo puta na to upozoravali ,prodata su i uništena ogromna materijalna bogastva  još su ostali samo :ELEKTROPRIVREDA,RUDNIK UGLJA,LUKA BAR I ŽELJEZNICA.
Od prodatih firmi para više nema potrošene su radi socialnog mira i na račun vladajuće družine i njihovog okruženja .posrnuli svijet kapitalizma sve više počinje da shvata do čega dovodi egoizam moćnih pojedinaca pa sada mogu svjetski priznati akademici počinju se okretati Marksu i njegovom shvatanju ekonomije i tržišta.
Po pravilima slobodnog udruživanja kapitala i  radne snage .Njihov jedinstven  stav da su prednosti socijalizma ogromne posebno za sve veći broj obespravljenih slojeva svjeckog stanovništva i da je njegovo uspostavljanje neminovno u narednih 10-15godina.
Hobotnica globalne ekonomske krize, svojim pipcima pritiska i prostore Crne Gore.
Pred nama su teški i složeni zadaci ali mi Crnogorci komunisti znamo i sposobni smo da ih uspješno riješimo i savladamo za opšte  narodno dobro.
Ako pravilno sagledamo sve naše postojeće resurse i ako ih pravilno iskoristimo i sa malo više upornosti lako ćemo  savladati sve teškoće .
Treba sagledati šta je najpreče raditi:
Putnu infrastrukturu.
-Obnovljive izvore energije itd.
-A staro obavljati i održavati.
Jer mi sada uvozimo veliku količinu sirovina ,poljoprivrednih proizvoda čak i vodu.
Pod hitno se mora uraditi program socijalnih mjera za radnike koji će zbog krize ostati bez posla.
Poštovani građani prije nepunu godinu dana od čelinika  aktuelne vlasti  slušali ste da nas kriza neće zahvatiti da bi  danas u svojo nemoći  ti isti nam saopštavaju da će sledeća 2010godina biti teža i gora nego ova ,a za svoj neuspjeh okrivljjuju svjtsku ekonomsku krizu.
Iz ponora libernalnog kapitalizma kojeg propagira i sprovodi sadašnja vlast  kao iz krize može nas u narednom periodu  izbaviti vlada nacijonalnog spasa sastavljena najvećim  dijelom od nestranačkih ličnisti  koji svojim stručnim i moralnim  kvalitetom zaslužuju poštovanje i povjerenje kod naroda.
Ta vlada bi imala težak zadatak:
1.Počev od utvrđivanja stvarnog stanja u državi(preispitivanja svih privatizacija i poslovanja).
2.Do kapitalizacie elektroprivrede.
3.Izgradnja hidro centrale  lonci na komarnici   za koju su urađeni svi potrebni elaborati ( A ne gradnja hidro centrala  na  Morači  i drugog bloka tempo elektrane Pljevlja) kao i izgradnja vjetrenjača ali da im  nebude  sudbina kao vetrnjači na Ilijinom brdu..
4.Razvoj ne samo elitnog turizma već se okrenuti da se pridobiju i drugi  gosti iz okruženja ukidanjem ekotakse.
5.Industrisku proizvodnju usmjeriti  na proizvodnju roba koje nedostaju na našem i stranom tržištu i prodavati ih kao gotov proizvod  a ne kao polu fabrikat.
6.Otvaranje malih i srednjih preduzeća itd.
Poštovani građani Crne Gore drugarice i drugovi želim da vas upoznam da najtraženija i  najčitanija knjiga na zapadu je KAPITAL KARLA MAKSA a ne davno je Americi iako je zakonom zabranjena formirana komunistička partija.
Mnogi kažete šta ćemo glasati za komuniste kada nemogu dobiti vlast.
Nemožemo dobiti vlast ali možemo učestvovati u vršenju vlasti pa ćemo ih primorati da nerade ovo što rade.Gospodo radnici ako vam bolje odgovara taj naziv jer ste sada postali najamnici  i ako ovoga puta budete glasali  drugu partiju  a ne nas glasate ponovo prootiv sebe  svojih porodica i svojih radničkih prava ,sjetite se kako sada prolaze vaši sindikalni drugovi koji ukazuju na istinu.
Zato poštovani obespravljeni i poniženi građani glasajte za istinske komuniste jer ćemo vam vratiti osnovne društvene vrijednosti:moral.pravdu,slobodu i ravnopravne uslove da svak pristojno živi od svoga rada .Nemorate zbog nas već zbog vas i budućnosti vaše djece.
GLASAJTE BROJ  DVA NA LISTI!!!

RADISLAV STANIŠIĆ